sisällön alkuun
25.11.2017 09.33 SANASTO | KESKUSTELU | PIIRTOLAUDAT | SUOMIMANGA | RSS
 
Kupoli
"Suomalaisten fanien palvelemista jo vuodesta 2002"

Uutis- ja etusivu

Sisältö

Keskustelu

Piirtolaudat

Impromanga 3

Yhdistys

Kupolin palvelinkodon tarjoavat Säätöyhteisö B2 ry sekä Tietovelhot Oy.

Takaisin artikkelisivulle

Artikkeli: Kupolin Impromangan syväanalyysi

Kirjoitettu 06.04.2005
Kirjoittaja: Herkko

Mielivaltaisia huomioita sekä syventäviä analyysejä Ensimmäisestä Kupolin Impromangasta.

VAROITUS! SISÄLTÄÄ ISOJA, PAHOJA SPOILEREITA! Suosittelemme vahvasti varsinaisen Impromangan lukemista ensin.

Aikana jolloin laivat olivat puuta sekä seilasivat pitkin saarivaltiomme karikkoisia vesiväyliä, käyttäen apunaan vain tuulta ja joskus lihasvoimaakin... tuolloin hallitsi saaristoamme Hallinto. Tuo Kuningas Herkko I:n Hyvän henkilödiktatuurin syjäyttänyt sotilasjuntta kiristi rappeutuneen valtakunnan tiukasti omaan kontrolliinsa. Epäinhimillisesti ulkosaarien pienien maatalous- ja kalastysyhteisöjen taloutta kohteleva verotus ja tiukka kansalaisoikeuksien rajoittaminen sekä merenkulun valvonta olivat keinoja joilla uusi hallitus Hallinto kiristi saariston tiukkaan kontrolliinsa. Kaupan tiukka valvonta sekä korkeat hyödykkeiden hinnat sekä virallisten kanavien kykenemättömyys tyydyttää kansalaisten hienoimpia tarpeita loivat kukoistavan mustan pörssin jota ruokkivat kauppiaiden laivoja ryöstävät merirosvot. Hallinnon vastatessa kukoistavaan merirosvouteen sarjalla mielivaltaisen näköisiä sotatoimia muuttivat monet Hallinnon valtaa vastustaneet pois keskussaarilta, syvälle saariston kallioisten saarten kätköihin. He ensimmäisen kerran valjastivat merirosvouden keinoksi taistella Hallinnon tyranniaa vastaan. Ei sovi luulla että kaikki merirosvot olisivat olleet hyviä vapaustaistelijoita. Ehei, monet ryöstivät niin rikkailta kuin köyhiltäkin, jättäen jälkeensä uponneita laivoja ja palavia kyliä. Kansan mielipiteet Hallinnosta, sen kovista otteista merirosvoutta vastaan, sekä romantisoiduista merirosvoista jakautuivat kahtia. Monet ihailivat Hallinnon sotilaallista tehokkuutta, sen kuria, voimaa ja valtaa, toiset tiesivät Hallinnon olevan korruptiossa ryvettynyt tiukka ja suvaitsematon, paha voima. Merirosvot, noh, heidät me käsittelimmekin jo.

Tuo mielenkiintoinen sisällisodan aikakausi päättyi kun Hallinto järjesti laajamittaisen merirosvoratsian. Jossa Hallinnon modernimmat, tehokkaammat alukset sekä kaikkialle levinnyt vakoiluverkosto paljastivat ja tuhosivat yksi toisensa jälkeen merirosvojen suojaiset satamat kallioisten saarten vuonoissa. Tai hallitusta aina pakoilevat lautat saaristoa ympäröivillä avomerillä. Pian merten "yksityisyrittäjäisyys" vaipui unholaan. Pian Hallintokin kukistui vapautta hamuavan kansan paineen alla sekä senkin rikollisiin toimiin osallistuneita rangaistiin lain mukaan. Mutta ennen aikakauden päätöstä ehtivät merirosvot vielä seikkailla, ryövätä, sekä taistella Hallinnon tiukkaa kontrollia vastaan.

Ja myöskin tuo aikakausi toi monia nykyisin yllättävän moderneiltakin vaikuttavia keksintöjä Hallinnon sekä merirosvojen hyödynnettäviksi. Tämä teos käsittelee niistä muutamia. Yhdessä tarkoin harkittujen, kuuluisten taistelujen taisteluraporttien kanssa. Myöskin teos listaa tunnetuimmat ajan merirosvo- ja hallituksen käytössä olleet alukset.

Taistelukuvaukset:

Taistelu Tortagasta.
Rauhoitusoperaatio TPT - Tårta pä Tortaga -
Kenraali Von Staplerin henkilökohtainen neljäs strateginen saaristolaivue, komentavana upseerina Kenraaliluutnantti Piett. Hallinnon merijalkaväen rahtialus Inandantian komentavana upseerina kapteeni Locki.

Kenraaliluutnantti Piett toimi neljännen strategisen saaristolaivueen komentajana sekä maaoperaation valvojana. Maaoperaation operatiivisen johdon muodistivat kapteeni Locki ja komentaja Redd.
Merijalkaväen kolmas ja kuudes kiväärikomppania toimivat vastausjoukkoina tuettuna neljälläkymmenellä laivaston sotilaalla jotka ovat suoraan kapteeni Lockin alaisuudessa. Hallinnon aivoriihi valitsi rauhoitusoperaatio TPT:n uuden Tulevaisuuden Taistelija- projektin tuottaman exohaarniskan kenttätestiä varten. Prototyypin käyttäjänä toimi Gregory Beckindale.

Käyttäen hyväkseen aamuyön pimeyttä fregatti Executor sekä merijalkaväen aseistettu rahtialus Inandantian ankkuroituivat noin 600 jaardin päähän Tortagan saaren läntisestä niemekkeestä.
Aseistettu rahtialus Inandantian sekä fregatti Executor laskevat neljä venettä. Veneet suuntaavat Tortagan saaren kallioisen länteen osoittavan niemen kainalossa olevalle pikkukivirannalle. Veneiden miehistön tarkoituksena on vallata Long J. Silver- ranta Hallinnon maihinnousua varten. Rannan ainut asiakas vangitaan nopeasti.

Maihinnousupaikkana Long J. Silven ranta on syrjäinen, louhikkoisen saaren itäosassa kohoavan vuoren jyrkkien rinteiden suojaama. Rannan yhdistää saaren itäosien alavammille maille vain kapea polku joka lähes koko matkaltaan kiemurtelee länteen ja Tortagan sataman lahteen laskevaa kapean vuorenrinteen huippua myötäillen. Jyrkkä vuoristoinen niemi sekä vuori estävät merirosvoja näkemästä isoja ankkuroituja laivoja.

Merijalkaväen komentaja Redd lähettää tarkoin valikoidun erikoisjoukkueen pitkin polkua tiedustelemaan merirosvojen puolustusvalmiuksia. Joukkueen tarkoituksena on myös tunnistaa satamaan ankkuroidut merirosvoalukset. soluttautumaan rauhoitettavaan Tortagan satamakaupunkiin. Tulevaisuuden Taistelija- prototyyppiin liittyvien logististen ongelmien ratkaisuun kuluu enemmän aikaa kuin ennalta arvioitiin. Prototyyppi saadaan kuljetettua rannalle yli tunnin arvioitua myöhemmin. Päivä valkenee uhkaavasti pakottaen fregatti Executor sekä aseistetun rahtialuksen Inandantian nostamaan ankkurinsa ja suuntaamaan merelle välttääkseen havaituksi tulemisen.

Havaitaan ettei Tulevaisuuden Taistelija- prototyyppiä ole suunniteltu kipuamaan ylös kovin jyrkän kaltevaa polkua. Mutta prototyypin käyttäjä komentajakapteeni Beckindale arvioi saavansa koneensa vuorenrinteen huipulle. Kapteeni Locki antaa komentaja Reddille komennon lähestyä Tortagan satamaa lännestä sekä tukea prototyyppiä. He sopivat hyökkäysmerkiksi vihreän soidun jonka kapteeni Locki laukaisee määrittääkseen hyökkäyshetken.

Kapteeni Lockin joukot, 40 taistelukoulutuksen saanutta Inandantian miehistönjäsentä, siirtyvät nopeasti kapteenin komennossa saaren alangoille. Kohdaten muutamia maanviljelijöiden asumuksia asukkaineen. Kapteeni Locki vangitsee tilojen asukkaat jotka kuljetetaan Long J. Silver- rannalle.

Kapteeni Locki ei aikonut alun perin odottaa merijalkaväen sotilaita tai kammottavan kömpelöä ja hidasta prototyyppiä. Hän suunnittelee valtaavansa sataman ilman tai vähäisellä merijalkaväen sotilaiden avulla, uskoen juuri tämänlaisen voiton varmistavan hänelle ylennyksen majuriksi. Mutta merijalkaväen tiedustelijoiden raportoitua satama-altaaseen ankkuroituneesta merirosvofregatti Mustasta Merihelmestä (sivulla 52, ylin ruutu) päätti kapteeni Locki turvautua ylivoimaan ja odottaa merijalkaväen sotilaita. Hän jää joukkoineen odottamaan eteläiselle banaanitilalle komentaja Reddin joukkojen etenemistä. Banaanitilan kukkulalta avautuu näkymä yli matalan alangon suoraan Tortagan satamaan ja lahteen laskevalle kallionrinteelle. Samalla hän odottaa vankeja rannalle kuljettamaan lähetettyjen joukkojensa paluuta.

Prototyyppi etenee vaivalloisesti louhikkoisella polulla, useasti kymmenet merijalkaväen sotilaat joutuvat nostamaan koneen yli kivikoiden tai puiden paksujen juurien muodostamien esteiden. Siihen matkaan mihin kapteeni Lockin 40 kevyesti varustettua miestä kuluttivat puolisen tuntia menee komentaja Lockin joukoilta lähes kaksi tuntia. Kymmenen aikoina aamulla kärjessä edenneet merijalkaväen joukkueet näkivätkin Tortagan 238 asukkaan rannikkokylän siintävän peltojen takaa. Samalla he havaitsevat kuinka merirosvoalus Teilipyör laskee ankkurinsa merirosvokylän satamaan.

Saman havaitsevat myös kapteeni Lockin tähystäjät. Tieto legendaarisen ja pahamaineisen kapteeni Pirkin saapumisesta saa kapteeni Lockin kärsimättömäksi. Hitaasti etenevät merijalkaväen joukot näyttävät vain vesittävän hänen mahdollisuutensa pidättää tämä tunnettu rikollinen. Mutta pian kapteeni Lockin asettamat tähystäjät havaitsevat merijalkaväen joukkoja kaupungin itälaidalla. Kapteeni Locki määrää joukkonsa hyökkäykseen sekä ampuu vihreän soidun piittaamatta komentaja Reddin joukkojen tilasta.
Havaitessaan hyökkäysmerkin komentaja Reddin osastojen kärjessä edennyt puolikas osa kolmatta kiväärikomppaniaa etenivät lännestä pitkin rantakatuja kohti kaupungin satamaa. Puolet kolmannesta joukkueesta sekä kuudes komppania jäivät komentaja Reddin komennosta tukemaan ponnisteluja exohaarniskan saamiseksi alaville maille.

Joukot etenevät vaivihkaa kummaltakin hyökkäyssuunnalta. Kapteeni Lockin joukot siirtyvät lähes huomaamatta kylään, sen itäiseen osaan, jolla kohti kaupunki on kapeimmillaan. Kapteeni Lockin tarkoituksena on pysäyttää ja pidättää merirosvoalus Teilipyörin miehistö joka nousi maihin noilla tienoilla.

Tortagan pikkukaupunki leviää lukuisten ilman yleiskaavasuunnitelmaa tehtyjen rakennuksien sekavana ryppäänä, kiertäen matalan satamana toimivan lahden rantaa pitkin, keskittyen sen läntiseen pohjukkaan. Kaupungin keskusta sekä tiiviimmin asuttu alue sijoittuvat länteen. Kaupunki omaa korkean ja hyvin tehdyn satamalaiturin joka viekin neljänneksen lahden rannikosta. Itäisen rannikon ollessa lähes kokonaan soista murtovesimetsää. Satamalaiturin itäisessä päässä kohoavan kukkulan edessä avautuu lyhyt hienohiekkainen ranta.
Itäinen kaupunginosa levittäytyy muutamien sokkeloisten korttelien verran matalan laakson pohjaa pitkin sisämaahan.

Kapteeni Locki joutui hämmennyksen valtaan kun Tortagan satamassa tapahtui suuri räjähdys hän epäili vihollisen suunnittelevan jotakin. Mutta rantaan asti ehtineen tiedustelijan raportoitua räjähdyksen tapahtuneen satama-altaaseen ankkuroituna olleessa merirosvoalus Teilipyörssä. Tämä tieto riitti rahoittamaan huolestuneen kapteenin ja palauttamaan hänen itsevarmuutensa. Hän joukkonsa hyökkäsivät esille itäisen osan viidakosta suunnaten kohti rantaa. Edeten vaivihkaisesti joukot kykenivät yllättämään merirosvoalus Teilipyörin miehistön juuri heidän aluksensa räjähdyksen jälkeen.

Samaan aikaan puolikas kolmannesta kiväärikomppaniasta juuttui taistelemaan merirosvojen vastahyökkäystä vastaan. Alivoimaisen kiväärikomppanian pelasti komentaja Reddin johtamien joukkojen nopea väliintulo. Komentajan onneksi prototyyppihaarniska etenikin yllättävän nopeasti alamäkeen sekä erittäin nopeasti kömpelöksi höyrykoneeksi saavuttuaan tasaiseksi tallatuille kylän kaduille. Komentaja lähetti koko 3:n kiväärikomppanian etenemään pitkin rantaa komentajakapteeni Beckindalen komennossa. Lähtien itse komentaen kuudetta kiväärikomppaniaa etenemään pitkin sisämaan katuja. Tarkoituksenaan etsiä ja liittyä kapteeni Lockin joukkoihin.

Merirosvoalus Teilipyörin kapteeni Pirk hyökkäsi miehistönsä pidättäneiden joukkojen kimppuun surmaten useita laivastonsotilaita yksin. Kapteeni Locin sekä osan hänen joukoistaan onnistui paeta murhanhimoista kapteenia sekä tämän miehistönjäsenien yllätysiskua. Kapteeni Lockin johtamana hänen joukkojensa rippeet hylkäsivät vankinsa sekä vangittuja kyläläisiä saattavat toverinsa ja kiirehtivät nopeasti kohti satamaa ja komentaja Reddin joukkoja. Törmäten pian komentajakapteeni Becindalen johtamaan joukko-osastoon. Kuullessaan kapteeni Lockilta kapteeni Prkin ilmestyneen taistelukentälle jätti ylivaltainen ja kiihkomielinen komentajakapteeni joukkonsa kapteeni Lockin komentoon. Taisteluhaarniska kiirehti itään katkaisemaan Prkin oletetun pakoreitin satamaan.

Kohdatessaan Mobile Suit Kantamatzor- taisteluhaarniskan Pirk tuhosi prototyypin räjäyttämällä itäisen kaupunginosan ruutivarastot. Räjähdykset tuhosivat koko sisämaan itäisen kaupunginosan.
Kuultuaan räjähdysten kumun sekä nähtyään mahtavat tulipallot komensi komentaja Redd joukkoonsa etenemään nopeammin. Pian hänen etujoukkonsa tavoittivat merirosvot jotka piiritettiin ja vangittiin uudestaan. Vangitut merirosvot sekä kylän asukkaat pakkosiirrettiin siirrettiin Merijalkaväen kuljetusaluksen Inandantian vankitiloiksi varustettuun ruumaan laivattavaksi Port Covertaan oikeudenkäyntejä ja tuomioita varten. Kapteeni Locki järjesti useita etsintäpartioita haravoimaan itäisen kaupunginosan raunioita löytääkseen kapteeni Prikin. Etsinnät päätetään illansuussa tuloksettomina kapteeni Locki päättelee merirosvo Pirkin kuolleen räjähdyksessä.

Kometaja Reddin joukot haravoivat saaren metsiä tarkoituksenaan löytää taisteluja metsiin paenneet merirosvot sekä asukkaat. Eräs partio löytää metsistä harhailemasta oudon kolmikon. Komentaja Reddin kuulusteluissa heidän identiteettinsä varmistetaan aliluutnantti Rackhamiksi ja kadetti Von Stapleriksi. Kolmas henkilö on aliluutnantti Rackhamin ja kadetti Von Staplerin mukaan merirosvoalus Teilipyörin mekaanikko joka avusti aliluutnanttia ja kadettia oman henkensä uhalla. Merirosvojen paljastettua ja vangittua urheat soluttautumistehtäväänsä suorittaneet aliluutnatti Rackhamin ja kadetti Von Staplerin..

Kapteeni Locki kirjoittaa kenraaliluutnantti Piettin tietämättä kirjeen suoraan kenraali VonStaplerille. Kirje lähetetään kapteeni määräyksestä korvetti Emancipator:lla Port Covertaan toimitettavaksi henkilökohtaisesti kenraali VonStaplerille.

Vangit kootaan Tortagan satamaan josta nämä on helpompi siirtää Hallinnon aseistettuun rahtilaivaan käyttämällä hyväkseen sataman venevalikoimaa. Inandantian sekä neljännen strategisen saaristolaivueen saapuessa iltapäivän puolivälissä aloitettiin vankien siirto. Vankien siirtoon sekä saaren tutkimiseen käytetään koko loppupäivä. Vasta illan hämärtyessä nostavat Inandantian sekä neljäs strateginen saaristolaivasto ankkurinsa asukkaistaan tyhjennetyltä Tortagan saaren edustalta. Merirosvoalus Teilipyörin miehistö siirretään ensimmäisenä Hallinnon aseistettu rahtilava Inandantian ruumaan rakennettuihin vankiselleihin.

Taistelussa vahingoittumattomana kaapattu merirosvofregatti takavarikoitiin Hallinnon käyttöön. Taistelun aikana siirtyi Kenraaliluutnantin komentama Hallinnon aseistettu purjelaiva fregatti Executor Tortagan sataman suulle varmistamaan etteivät viholliset kyenneet pakenemaan.

Aliluutnantti Rackham sekä kadetti Von Stapler pako uppoavasta merirosvoalus Teilipyör:stä on tarina itsessään. Räjähdyksen voima riitti repäisemään aliluutnantti Rackhamin ja kadetti Von Staplerin sellin oven sijoiltaan. Aliluutnantti Rackhamin päättäväisen johdon alla kaksikko onnistui pakenemaan tulvivasta ruumasta. Kipuamaan räjähdyksessä kiinnikkeistään irronneen soutuveneen kyytiin yhdessä räjähdyksen voiman yläkannelta mereen heittämien arveluttavan maineen omanneiden neitien kanssa. Kadetti VonStaplerin päättäväisen jurnutuksen ansiosta antoi aliluutnantti Rackham luvan kadetille lähteä etsimään mekaanikko Elijahia. Jonka kadetti löysikin rannalta piilottelemasta kasvuston seasta. Ratkaistuaan mekaanikon vaatetusongelman johti kadetti parivaljakon Tortagan saaren metsiin jossa sattuneen onnettomuuden seurauksena mekaanikko Elijah menetti jälleen tajuntansa. Fregatti Executor:n ylilääkärin mukaan Teilipyör merirosvoalukseen kaapatun mekaanikon kärsineen traumaattisten kokemuksien aiheuttamasta shokista sekä lukuisista päähän osuneiden iskujen aiheuttamasta aivotärähdyksestä.

Taistelun tarkoitus, seuraus ja syy:
Tortagan taistelun sekä rauhoitusoperaatio TPT:n tarkoituksena oli murskata yksi Hallinnon valtaa vastustava satama joka tarjosi tukeaan saariston merenkulkua terrorisoiville merirosvoille. Operaation suunnittelu aloitettiin kun Tortagan saarta tukikohtanaan käyttänyt merirosvoalus kolmimastofregatti Musta Merihelmi hyökkäsi Port Bootiin suunnannen saattueen kimppuun. Taistelussa tuhoutui saattuealuksena toiminut sloop-of-war Tataari sekä korvetti Accamalator kärsi suuria vaurioita joutuen irrottautumaan taistelusta menetettyään päämastonsa. Saattueen kaksi aseistamatonta kauppalaivaa vallattiin. Merirosvojen komennossa kauppalaivat suuntasivat Tortagan saaren satamaan jossa taistelun ja valtauksen aiheuttamat vauriot korjattiin laivojen tunnukset muutettiin. Onnekkaan sattuman kautta Port Gonsin tulliupseeri havaitsi satamaansa telakoituneessa rahtialuksessa jotakin outoa. Tutkimuksissa alus paljastui kadonneeksi rahtialukseksi. Seuranneissa kuulusteluissa aluksen miehistönä toimineet merirosvot tunnustivat syyllistyneensä aluksen kaappaamiseen. Sekä aluksen miehistön surmaamiseen. Merirosvot paljastivat myös kotisatamansa Tortagan. Oikeus katsoi merirosvojen syyllistyneen mitä kauheimpiin rikoksiin tuomiten heidät kuolemaan hirttämällä.

Kenraali Von Stapler katsoi tilanteen sietämättömäksi. Käyttäen hyväkseen Port Gonsista oikeudenkäynnin pöytäkirjojen tietoja hän käski varustaa tiedusteluretkikunnan Tortagaan.
Musta Merihelmi sekä monet muut Tortagasta turvaa löytävät merirosvoalukset ovat terrorisoineet liiaksi tärkeää merireittiä. Siviilivarustettu sluuppi Merihevonen IV, miehistönään Meriministeriön turvallisuusmiehiä purjehti kalastusta suorittaen Tortagan saaren ympäri. Kartoitettuaan saaren sekä havaittuaan sopivia maahanlaskurantoja laski Merihevonen IV maihin Tortagan satamaan. Jos sluupin miehistön epäonnistuminen tiedustelutehtävässään vaarantaisi koko operaatio TPT:n toteutumisen.
Meriministeriön turvallisuusmiehet onnistuivat kartoittamaan itäiselle niemelle ja Long J. Silver- rannalle johtavan polun. Sekä havaitsivat ettei rantaa valvottu kuin yhden ikääntyneen merirosvon toimesta.

Onnistunut rauhoitusoperaatio TPT tuhosi alueen merirosvojen tukikohdan, aiheuttaen saariston lounaisosan merirosvoille suuren iskun. Sekä rauhoittaen tärkeän lounaisen merireitin. Tortagan syyttömiksi todistetut asukkaat palasivat pian vapautumisensa jälkeen rakentaakseen Tortagan ruutivaraston räjähdyksessä vaurioituneen sekä kuukausien asumattomuuden ränsistämän kylänsä uudestaan.

Kolmimastofregatti Musta Merihelmi huollettiin Port Covertan satamassa sekä nimettiin uudestaan Hallinnon aseistettu purjealus fregatti Judicator.

Pako Port Coverta:sta

Pahamaineinen merirosvokapteeni Pirk muodonmuuttajazombeineen ottavat käyttöönsä Tortagan satamasta löytämänsä jollan. Hallituksen joukot ovat takavarikoineet tai tuhonneet merikelpoisimmat alukset. Kokeneena merenkävijänä kapteeni Pirk haastaa meren voimat purjehtimalla Tortagan saarelta laivareittiä pitkin syvemmälle Hallinnon hallitsemaan saaristoon.

Merirosvoalus Teilipyörin kapteeni ajautuu lopulta erään hyvämaineisen ja rauhallisen saaren rantaan. Pelottava merimatka uhmaten mahtavia aaltoja jotka monesti uhkasivat murskata jollan ja hukuttaa sen urheasti elementtejä vastaan kamppailevan miehistön on ohi. Muodonmuuttajazombi vetää veneen kivirannalle. Kapteeni Pirk tunnistaa pian saaren sekä tietää mistä hän saa käyttöönsä merikelpoisemman veneen.
Kaikkien pikkukaupunkien suojelupyhimyksen mukaan nimetty pikkukaupunki Berigham kokee pian kaupungin legendana tunnetun hurjan merirosvopäällikkö Prikin ja hänen satapäisen verenhimoisen miehistönsä hyökkäyksen. Legenda on kaikilta osin hieman liioiteltu, todellisuudessa kapteeni Pirk zombiekoirineen ryösti käyttöönsä kalastusalus Vettyneen Murmelin.

Port Coverta on St. Berrighamin satamakaupungista päivän purjehdusmatkan päässä. Optimistinen kapteeni Pirk arvioi saapuvansa viimeistään seuraavan päivän iltana Port Covertaan. Hän toivoo miehistönsä olevan kunnossa mutta tietää kykenevänsä palkkaamaan Port Covertan vanhan kaupungin satamasta itselleen uuden miehistön. Sekä kenties nostamaan Tortagan matalaan veteen uponneen Teilipyör-aluksensa.

Port Covertan vanhan linnakkeen suojaama vanhan kaupungin tori on yleinen julkisten teloituksien järjestämiseen varattu paikka. Kun torilla ei toimiteta julkisia hirttäjäisiä toria hallitsevat kalakauppiaat kojuineen. Kalakauppiaiden sekä lukuisia varastoja sekä makasiineja vuokraavien laivanvarustajien aluksille on koko vanhan kaupungin ranta täynnä laitureita. Joista kapteeni Pirk valitsee omansa. Jättäen urhean muodonmuuttaja koirazombin vahtimaan alusta lähtee kapteeni Pirk tiedustelemaan Port Covertaan. Hän tietää vankeja pidettävän vanhan linnakkeen maanalaisissa, pimeissä, kosteissa mutta sisäilmanlaadultaan tyydyttävissä selleissä.

Käyttäen hyväkseen yön pimeyttä sekä linnakkeen varuskunnan leväperäistä vartiointia sabotoi kapteeni Pirk vanhan linnakkeen vallituksen tykkipatterit. Tietämättä kapteeni Pirkin sankarillisesta saapumisesta kaupunkiin Hallinnon alkeiskoulutukseen valittu mekaanikko Elijah naamioituu ovelasti ja huomaamattomasti. Tarkoituksenaan pelastaa vihaamansa, kammoamansa, mutta silti jotenkin oudolla tavalla arvostamansa Teilipyör-aluksen miehistön. Elijah sabotoi varuskunnan asemestarin leväperäisyyden tähden ulos jätetyt ruutitynnyrit. Vaihtamalla erittäin ovelasti tynnyreiden sisältömerkinnät keskenään niin että on todennäköisempää napata mukaansa vesitynnyri kuin ruutitynnyri. Älykkäästä ja ovelasta sabotaasistaan ylpeyttä ja itsetuntoa saanut Elijah jatkaa vaeltamistaan pitkin linnakkeen kasarmien välisiä kapeita mukulakivikatuja.

Kapteeni Pirkin suunnittelema harhautusräjähdys osoittautuukin kovemmaksi voimaltaan kuin Pirk oli suunnitellutkaan. Tietämättään kapteeni Pirkin sekä pukeutumisellaan ja käyttäytymisellään varuskunnan vartiosotilaita huvittava Elijahin ponnisteluista heidän vapauttamisekseen. Ovat Teilipyör-aluksen perämies sekä virallinen laivakissatyttö vapauttaneet itsensä. He nousevat pintaan paettuaan kosteista mutta ilmanlaadultaan tyydyttävästä sellistä pitkin vanhan Port Covertan edistyksellistä viemärijärjestelmää. Jonka ilmanlaatu ei täytä standardeja.
He havaitsevat räjähdyksen mutta olettavat kyseisen räjähdyksen kuuluvan uuden Port Covertan rikkaiden asuntoalueen juhliin. Heidän onnekseen vartijat eivät havaitse heidän pakoaan kuin vasta liian myöhään.

Virallisen laivakissatytön sekä yhtä virallisen Teilipyör-aluksen ensimmäisen upseerin suunnatessa kohti satamaa, hyökkää urhean ja uskollisen muodonmuuttaja zombikoiran kimppuun avomereltä merivirtojen satamaan ajanut mahtava, multilonkeroinen jättitursas.

Mekaanikko Elijahin koettua oman versionsa Raamatullisesta painiottelusta Jerusalemin jumalaa vastaan hän päättää paeta. Jättäen ilmastointihormin kautta kuulemansa miehistönjäsenet oman onnensa nojaan. Päätöstään hän perustelee itselleen asettamalla ensimmäiseksi prioriteetikseen perämies Maudin ja virallisen laivakissatytön vapauttamisen.

Aamun sarastus sekä aamun sarastaessa suoritettavan julkisen merirosvoaluksen miehistön teloitus painavat sankareidemme aikatauluja. Lyhyen keskustelun jälkeen kapteeni Pirk saa kohtaamisesta kauhistuneen mekaanikko Elijahin mukaansa osoittamaan hänen urheiden merirosvojensa pitopaikan. Näihin aikoihin löytää virallinen Teilipyör-aluksen ensimmäinen upseeri zombikoiran pakosta hylkäämän kalastussluuppi Vettyneen Murmelin, jonka he päättävät ottaa yhteistuumin aluksekseen. Kapteeni Pirkin yritys vapauttaa miehistönsä jäsenet epäonnistuu mekaanikko Elijahin sähellettyä tuonkin mahdollisuuden. Juuri tuolloin tulevat vartijat hakemaan merirosvot teloitettavaksi ja vartijoiden keskusteluista kapteeni Pirk kuulee ilokseen ensimmäisen upseerin ja virallisen laivakissatytön paenneen.

Kapteeni Pirk ja elämästään innostunut Elijah seuraavat kauhistuneina kuinka sotilaat sitovat merirosvotoverit ketjuilla toisiinsa. Sekä raahaavat pitkin kaikuvia kapeita mukulakivikatuja kohti toria. Jossa kaupungin virallinen diplomin suorittanut teloittaja R.I.Pace valmistelee kokoonpantavan sekä helposti varastoitavan standardit täyttävän hirttolavansa käyttöä. Innostunutta yleisöä on jo saapunut hyvissä ajoin nauttimaan auringonnoususta ja seuraamaan hieman elävän elämän draamaa, teloitusta. Sekä ostamaan päivälliskalansa torin laidalle pystytetyistä lukuisista kalanmyyntikojuista.

Narrien sekä diplomiteloittaja R.I.Pacen nostattaessa tunnelmaa aamun ensimmäisen näytöksen vierailevat tähdet kuljetetaan sotilaiden saattueessa riemuitsevan, solvauksia ja huvittavia sutkauksia huutavan yleisön eteen. Epätoivoinen kapteeni Pirk suunnittelee laajaa yhden miehen rintamahyökkäystä pelastaakseen miehistönsä mutta jotakin aivan yllättävää tapahtuu. Mahtavat lonkerot nousevat kolera-altaasta. Kauhistuneet sotilaat, yleisö, diplomiteloittaja sekä kalanmyyjät pakenevat sekasorron vallassa. Mahtava meritursas kohottautuu esille kaikessa taistelulaivan kokoisessa limaisuudessaan. Kapteeni Pirk havaitsee mahdollisuutensa pelastaa miehistönsä jäsenet. Mahtava tursas nauttii laivan kokin itselleen varaaman, lokin pyydystämän ja Elijahin säläyksen kokin haltuun toimittaman kalan. Mutta sen mahtava koko voi koitua kohtaloksi.

Onneksi kapteeni Pirkin ostokset kaikkien pikkukaupunkien suojeluspyhimyksen mukaan nimetyn kaupungin I@goKauppakomppanian sekatavarakaupassa osoittautuivat hyödylliseksi. Kapteeni liittää lonkero tekokäden itseensä sekä suorittaa isolle ja mukavaksi paljastuvalle lonkerohirviölle salaisen lonkerotervehdyksen.
Vapautettu miehistö rynnistää kiitollisena kapteeninsa perään, urhea zombiemuodonmuuttajakin on jälleen liitetty miehistöön. Kapteeni johdattaa miehistönsä kohti pelastusalusta mutta Hallinnon joukot kokoontuvat Merijalkaväen punatiilisten kasarmien edustalla. Ollen pian nopeasti jäljittämässä karkulaisia.

Kapteeni kuulee tutun äänen lausuvan kiroilua hänen pakoaluksessaan. Koko miehistö on jälleen kasassa. Mutta hallituksen sotilaat lähestyvät satapäisinä ja raskaasti aseistettuina joukkoina.
Kapteeni Pirk komentaa miehensä valmistelemaan aluksensa lähtövalmiiksi mutta aika uhkaa loppua kesken. Miehistö valmistautuu taisteluun joka on vääjäämätön sillä laivaa ei kyetä varustamaan tarpeeksi nopeasti lähtökuntoon. Yllättäen jotakin räjähtää sotilaiden muodostelman edessä sekä keskellä. Mahtava, keuhkot tervaava savupilvi peittää merijalkaväen sotilaiden muodostelmat alleen. Kakovat, sokaistut sotilaat eivät kykene taistelemaan ja heidän komentajansa huutaa tai yskänkohtauksiensa välissä puhisee vetäytymiskäskyn.

Port Covertan vanhan linnakkeen varuskunta on täydessä sekaannuksessa joka ei laannu edes kenraali VonStaplerin saapuessa henkilökohtaisesti paikalle. Merirosvot purjehtivat ulos satamasta mutta jonkun sabotoitua sekä ruudin että tykit ei puolustusmuurin hyvin harjoitetut patteristot kykene kuin herjaamaan merirosvojen röyhkeyttä. Kenraali palauttaa osan järjestyksestä, määräten Hallinnon sotilassatamaan sijoitetun prototyyppialus Seizerin lähtövalmiiksi.

Pian nopeampi sekä moottoroitu prototyyppialus Seizer saa kapteeni Pirkin vuotavan lotjan kiinni. Syntyy taistelu jonka aloitteen tekee merirosvoalus Vettyneen Murmelin miehistö rynnäkkövaltauskoukuilla Seizerin kannelle. Kapteeni Pirkin sekä VonStaplerin pojan välinen kaksintaistelu päättyy kapteeni Pirkin voittoon ja VonStaplerin pojan päätymistä vangiksi.
Kannella tapahtuvan taistelun aikana prototyyppialuksen moottorit ylikuumenevat niin ettei se kykene seuraamaan Vettynyttä Murmelia. Murmelin miehistö pakenee alukseensa nostaen purjeet ja pyrkien saamaan mahdollisimman paljon merimaileja itsensä ja kenraalin superaluksen väliin. Kenraali VonStapler omaa viimeisen ässän hihassaan. Seizerin ruumaan on lastattu salaisia biologisia aseita. Aseita jotka Hallinnon parhaimmat jalostukseen perehtyneet tiedemiehet ovat luoneet. Tehokkaita puutuholaisia jotka kykenevät kaluamaan puulaivojen rungot pettävän heikoiksi.

Seizer avaa tulen, ampuen kanisterillisen tuholaisia pakenevaan merirosvoalukseen. Pian tuholaiset ovat valloillaan miehistön toiminnasta huolimatta. Vettynyt Murmeli alkaa vajota lukuisten vuotojen tähden. Seizerin miehistö kykenee korjaamaan aluksen moottorit, innostunut kapteeni VonStapler päättää jatkaa takaa-ajoa. Pian legendaarinen kapteeni Pirk roikkuisi kaulastaan hamppuköydellä Seizerin isomastossa.

Merirosvoalus Lohikäärme on seurannut taistelua hyvän matkan päästä. Seizerin tähystäjät havaitsevat lähestyvän merirosvoaluksen. Kenraali VonStapler antaa tykkimestareille komennon upottaa lähestyvä vihollisalus. Mutta Lohikäärmeen miehistö hyökkää ensin, eritaistelun totuttujen rutiinien sekä pitkällisen kokemuksen hiomien taktiikoiden vastaisesti. Lohikäärmeen miehistön jäsen onnistuu aiheuttamaan Seizerille vuodon. Kenraalin vastaa hyökkäykseen ammuttamalla purkillisen tuhotermiittejä Lohikäärmeen kannelle.

Vaurioitunut Seizer irrottautuu taistelusta. Vettynyt Murmeli uppoaa. Murmelin miehistö pakenee lautalle josta Lohikäärme heidät pelastaa. Turvapaikka vaikuttaa allikolle tuholaisten kalutessa Lohikäärmeen runkoa, laipioita ja kansia. Kokin vaalima kalakeitto osoittautuu urhean zombieolennon kokeessa tappavan myrkyille immuuneja tuholaisia. Pian Lohikäärme on puhdistettu. Varioiden tähden Lohikäärmeen komentaja päättää viedä aluksensa kunnostettavaksi merirosvolautalle, nk. Pääkallonpaikalle.

Merirosvolautan taistelu.
Operaatio Merikukka.
Neljäs strateginen saaristolaivue. Komentava upseerinaan Kenraali Von Stapler, lippualuksena Master I. Adjutantti Kenraaliluutnantti Piett, lippualuksena Executor
Tuettuna Hallinnon ilmasota-alus prototyyppi, I@go3 komentavana upseerina kapteeni Locki.

Kenraali Von Staplerin henkilökohtaisessa komennossa Port Covertaan sijoitettu neljäs strateginen saaristolaivue kokoontuu Mustaparran- lahdella 29 merimailia Port Covertansta itään. Kenraaliluutnantti Piett yhdessä Executor- fregatin päällystön kanssa nousevat lippulaivaan, neljännen tason fregatti Master I:een. Kenraali Von Stapler on kutsunut laivueen komentavat upseerit esikuntineen strategiapalaveriin. Kenraalin ja Meriministeriön tiedustelujoukot ovat saaneet vihiä saariston ulkolaidalla risteilevästä merirosvojen rakentamasta lautasta. Kyseisen lautan olemassaolosta on vahvoja todisteita. Meriministeriön tiedustelijat seurasivat tarkkaan lautan rakennusta Port Eisleyn satamassa mutta vesillelaskun jälkeen kyseinen lautta on onnistunut välttämään Meriministeriön tiedusteluverkostot. Kenraali von Staplerin suunnitelman mukaan lautta upotetaan räjäyttämällä kelluke-elementit sisältä käsin. Ylempien upseerien huomauttaessa hienotunteisesti lautan upottamiseen tarvittavan räjähdemäärän kuljetuksen sekä laukaisun ongelmista tätä odottanut kenraali esittelee mahtipontisesti Hallinnon asetutkimuslaitoksien uusimmat keksinnöt jotka tulevat mullistamaan räjähdysainealan. Upseerit tutustuvat noin kilon painoiseen vahaharkkoon joka tuoksuu hieman sitruunaiselta. Kenraalin mukaan tuo kilon vahaharkko omaa saman räjähdysvoiman kuin tynnyrillinen mustaa ruutia, mutta on ruutia vaivattomampi ja turvallisempi käsitellä ja varastoida. Upseeristo suhtautuu "muoviräjähteeseen" - kuten kenraali vahaharkkoa kutsuu, skeptisesti. Kenraali esittelee myös niin kutsutun "kemiallisen sytyttimen", yksinkertaisen metallisen putkilon, jonka sisällä on jousi. Jousi iskee iskuriin joka räjäyttää yksinkertaisen nallin, mikä räjäyttää lopulta muoviräjähteen, jonka sisälle "kemiallinen sytytin" on sijoitettu. Iskurin vapauttaa pienessä lasipullossa olevan hapon joka vapautuu kun käyttäjä rikkoo lasipullon napauttamalla sytyttimen päätä jotakin kovaa vasten. Aikaa sytyttimen laukeamiseen on 10- 15 minuuttia lasipullon rikkomisen jälkeen. Esiteltyään aseteknologian huipuin kenraali VonStapler käy läpi yleisen taistelusuunnitelman. Master I:n ruumaan on lastattu tarpeeksi muoviräjähteitä lautan upottamiseen. Myös Master I:n merijalkaväen osastot ovat saaneet erikoiskoulutusta muoviräjähteiden sekä uusien sytyttimien käytössä.

Neljäs saaristolaivue suuntaa avomerelle jättäen Hallinnon kotivedet taakseen. Laivue koostuu eliittialuksista eikä yksikään miehistön jäsen koe taikauskoista outouden pelkoa. Nimestään huolimatta osa saaristolaivueesta operoi suurimman osan ajastaan avomerellä etsien ja tuhoten merirosvoaluksia jotka suuntaavat kaukosaarille. Matkalla kenraali esittelee laivueelleen ja upseereilleen vielä uuden aseteknologian kehityksen tämänhetkisen huipentuman. Panssaroitu sekä kanuunoilla aseistettu ilmasota-aluksen prototyyppi I@go3 telakoituu fregatti Master I:n tarkoitusta varten varustettuun päämastoon.

Legendaarinen kapteeni Pirk miehistöineen saapuu merirosvoalus Lohikäärme:llä merirosvolautalle levähtämään sekä etsimään uutta alusta Tortagan satamassa tuhoutuneen Teilipyör sekä Hallinnon salaisen bioaseen tuhoaman kalastussluuppi Vettyneen Murmelin tilalle. Myöskin mahdollisuus matalassa vedessä makaavan merirosvoalus Teilipyör nostamiseen on olemassa. Kapteeni Pirk tapaa kauppiaan joka välittää mielellään nostoaluksen sekä antaa vielä sukelluspuvut kaupan päälle. Mutta nosturin sekä erinäisten yksityiskotien toteuttamiseksi pitäisi Pirkin odottaa pari päivää.

Sään herrat siunaavat alkumatkasta kenraalin Von Staplerin sotaretkeä. Laivasto purjehtii hyvällä keskinopeudella kohti koordinaatteja joissa vakoilijan raportin mukaan merirosvojen lautan pitäisi kellua. Kapteeni Locki on tyytyväinen uuteen alukseensa, joka on aseistettua rahtialusta huomattavasti parempi pesti. Kenraaliluutnantti Piett epäilee kapteeni Lockin prototyyppikomennuksen olleen suoraa seurausta hänen omaksi voitokseen osoittamasta Tortagan kampanjasta. Onneksi kapteeni Locki pysyttelee omassa aluksessaan, väittäen opiskelevansa monimutkaisen lentoaluksensa ominaisuuksia. Upseeristo epäilee yleisesti kapteeni Lockin vain pelkäävän kiivetä alas Master I:n mastosta. Laivue taittaa matkaa ennätysajassa.

Mutta toisen matkapäivän illansuussa iskee myrsky mikä pakottaa laivueen hidastamaan ja puskee sen monta astetta pois suunnasta. Saman myrskyrintaman sateet kastelevat illalla myös lautan mutta lautta itse välttää myrskyn pahimman voiman. Vain ihme sekä Master I:n miehistön ammattitaito estävät tuulta repimästä prototyyppialusta irti Master I:n isomastosta. Mutta keskiyön tunteina myrsky laantuu, päästäen laivueen kokoontumaan sekä määrittämään suuntimansa uudestaan. Myötäinen tuuli jatkuu yölläkin, pian laivue on jälleen alkuperäisellä kurssilla. Mutta hyökkäys ei enään tapahtuisi aamuyön tunteina vaan aamun tunteina.

Merirosvoalus Yksijalka Jack havaitsee taistelumuodostelmaan asettuvan laivueen horisontissa. Merirosvoalus pysähtyy hetkeksi lautalle varoittamaan siellä oleskelevia ennen kuin pakenee. Lautalla ei puhkea kaaosta, yleistä hälytystä ei tehdä, viesti vihollisaluksien lähestymisestä kiertää silti suusta suuhun. Ja monet merirosvoalukset nostavat purjeensa paetakseen ylivoimaista vihollislaivuetta.

Master I laukaisee ilmasota-aluksen prototyypin joka laivueen nopeimpana aluksena saavuttaa pian lautan. Kenraali Von Stapler välityttää laivueen aluksille määräyksen avata vapaa tuli heti lautan saapuessa keulakanuunoiden kantamalle. Samalla fregattien Devastator ja Master I merijalkaväen sotilaat varustautuvat maihinnousua varten. Isoveneitä valmistellaan laskettavaksi, niillä kulkevat merijalkaväen sotilaat ottaisivat laiturit haltuunsa turvatakseen merijalkaväen lisäosastojen turvallisen rantautumisen.

Kapteeni Lockin määräyksestä ilmasota-alus asettuu matalalle radalle ylle kaupungin. Ilmavirtojen heittelemä ilmalaiva avaa tulen, ampuen taistelun ensimmäisen laukauksen jonka seurauksena eräs varastorakennuksista tuhoutuu. Kapteeni Locki määrää tykkipatterien keskittyvän vihollisen puolustuspatteristojen häirintään. Pienasetulelta panssaroitu gondoli kestää vihollisen kevyiden kanuunoiden sekä muskettien hajanaisen vastatulen. Järeämpien patterien tykkejä ei voida suunnata tehokkaasti lentävän kohteen tuhoamiseen. Supressiivinen tulitus estää merirosvoja miehittämästä monia raskaimmista puolustuspatteristoista. Laivaston alukset saavuttavat optimaalisen keulakanuunoiden tulietäisyyden avaten tulen lautan itä- ja eteläpuoliskoille. Murhaava tykistökeskitys maantasaistaa lautan juomavesitislaamon, sytyttää lautan valimon tuleen sekä tuhoaa lukuisia taloja. Kenraali VonStaplerin määräyksistä laivue pysyy yhdessä tulittaen tasaisilla kuuroilla lauttaa. Kenraali ei usko lautalle jääneiden merirosvojen yrittävän enään paeta, jonka estämiseksi laivueen pitäisi piirittää lautta. Myöskin lautan muiden rantojen puolustuspatteristot ovat toimintakuntoisia eikä lentoaluksen tulivoima riittäisi niin moniin kohteisiin. Lentoaluksen tärkein tehtävä on pitää itäisen osan puolustajat poissa järeiltä puolustuskanuunoilta.

Merijalkaväen urheat sotilaat ylittävät veneissään laivueen ja lautan välistä etäisyyttä välittämättä merirosvojen runsaasta mutta koordinoimattomasta ja epätasaisesta tulituksesta. Ylitys onnistuu tappioitta, merisotilaat kiipeävät ketterästi laitureille antautuen lähitaisteluun laitureille kiirehtineiden merirosvojen kanssa. Laivueen aluksien tulitus estää merirosvoja saamasta tarpeeksi lisäjoukkoja laitureille jotta he voisivat ajaa merisotilaat takaisin mereen. Merirosvoille suurin uhka on lentävä sota-alus jonka pienikaliiberiset kanuunat tekevät tuhojaan puolustuspatteristojen miehittämistä yrittäville joukoille. Merirosvokapteeni Tulplakoukku McGriffing lataa käsivarsikanuunansa harppuunalla jonka laukaisee kohti matalla lentävää sota-alusta. Harppuuna läpäisee sota-aluksen panssaroimattoman kaasupallon. Paniikkiin mennyt kapteeni Locki haittaa hänen urhean miehistönsä kamppailua prototyypin pitämisessä ilmassa mutta lentäjät onnistuvat saamaan aluksen hallittuun pakkolaskuun. Prototyyppi putoaa mereen, miehistön onnistuu pelastautua veden varaan. Korvetti Emancipator pyysi lupaa irrottautua muodostelmasta pelastaakseen veden varaan joutuneet. Mihin korvetti saikin luvan, taistelusta huolimatta korvetin miehistö onnistui pelastamaan vedenvaraan joutuneet prototyypin miehistönjäsenet.

Prototyypin pudottua kenraali VonStapler määrää laivueensa alukset fregatti Executor johdolla hajaantumaan sekä kääntämään kylkiensä tykkikannet kohti vihollisen puolustuspattereita ja asemia. Samalla hänen lippualuksensa sekä fregatti Devastator yrittävät laivueen suojatulen alla telakoitumista lautan laitureihin. Joiden herruuden voittamisesta merijalkaväen kenttäkomentaja ilmoitti vihreällä soihdulla. Laituriin taistelussa uponneen tai merirosvojen tarkoituksella upottaman, laiturissa vielä kiinni olevan laivanhylyn vuoksi Devastator ei kykene rantautumaan. Devastator merijalkaväen sotilaat ottavat käyttöönsä aluksen viimeisetkin veneet sekä suurta urheutta osoittaen fregatti Devastatorin laiturin vallanneet merijalkaväen sotilaat soutavat veneensä lisäjoukkojen käytettäväksi.

Laivasto hajaantuu normaalin Hallinnon taistelumääräyksen mukaisesti, kevyemmät korvetit siirtyvät sivustoille, ison ja järeästi aseistetun fregatti Executor:n muodostaessa muodostelman keskustan. Viistosti keula kohti lauttaa asettunut fregatti Executor hallitsee styyrpuurin kylkensä järeiden kanuunoiden tulella täysin lautan paapuurin puolustusasemia joista olisi suora näkymä telakoituviin fregatteihin. Korvetit Tracer, Emancipator ja Liberator kääntävät kääntävät kylkiensä kanuunaportit kohti lauttaa.
Hallinnon aseistettu purjealus, korvetti Liberator upposi vihollisen puolustuspatterien murhaavassa yhteislaukauksessa erään puolustuskanuunan kuulan osuttua suoraan aluksen ruutivarastoon. Huumaava räjähdys tuhosi korvetin täysin. Yksikään Liberator- korvetin miehistönjäsen ei selvinnyt hengissä.

Devastator fregatin merijalkaväen sotilaat suorittavat rynnäkön puolustuspattereille sitoen patterin miehistön lähitaisteluun hengestään. Merirosvot kokosivat joukkonsa lautan keskustassa suorittaakseen vastahyökkäyksen joka murtaa merijalkaväen linjat tuoden kiivaan taistelun takaisin laitureille.. Kiivas lähitaistelu riehuu laitureille fregattien ympärillä, vastahyökkäystä johtaa itse "Tuplakoukku" McGuffin, jonka rynnistys kohti komentofregatti Master Itä katkeaa alkuunsa aluksen merijalkaväen sekä miehistönjäsenien kiivaaseen vastarintaan. Master I:n etukannelle maataistelua seuraamaan siirtynyt kenraali VonStapler havaitsee tutun merirosvon taistelevasta kaaoksesta. Iloisesti tervehtien merirosvokapteeni McGuffinia hän määrää merirosvon pidätettäväksi elävänä ja tuotavaksi hänen eteensä.

Laivueen keskityksestä osansa saanut haavoittunut kapteeni Pirk kuljetetaan merirosvoalus Tappajahai:n joka on onneksi telakoitu, lautan läntisiin laitureihin yhdessä merirosvoalus Lohikäärmeen kanssa. Tappajahai omaa tynkämiehityksen mutta se on täysin riittävä saamaan sloopin lähtövalmiiksi ennätysajassa. Tappajahai irrottautuu laiturista ja suuntaa kohti avomerta tullen havaituksi: korvetti Tracer miehistö havaitsee pakenevan laivan purjeen. Tracer:n kapteeni liputtaa viestin pakenevasta aluksesta välitettäväksi kenraali Von Staplerille. Joka eteen raahataan pidätetty merirosvopäällikkö "Tuplakoukku" McGuffin, joka heti ensi sanoikseen lupaa antavansa kenraalille legendaarisen merirosvokapteeni Pirkin hengestään.

Master I:n erikoiskoulutetut sotilaat tunkeutuvat lautan vesirajan alla oleviin kerroksiin mukanaan räjähteitä. Merirosvot eivät osaa hakea merisotilaita jalkojensa alta sekä alempiin kerroksiin panneet merirosvot eliminoitiin nopeassa taistelussa. Sotilaat aloittavat myyräntyönsä kiinnittämällä mukanaan kantamiaan räjähteitä ulkorunkoon sekä tärkeisiin tukilaipioihin.

Kenraali VonStaplerille raportoidaan kahden aluksen pakenevan lautalta. Kenraali määrää korvettien pysyvän lautan läheisyydessä sekä jättämään jo paenneet merirosvoalukset rauhaan. Tämän lisäksi kenraali antaa määräyksen korveteilleen estää aluksia pakenemasta lisää. Kuullessaan läntisiltä laitureilta lähteneistä aluksista kenraalin hiljentämä McGuffin huutaa edelleen tietävänsä missä legendaarinen kaapparikapteeni majailee. Hän anoo kenraalia kuuntelemaan sanojaan, sillä muutoin kapteeni Pirk saattaa päästä pakoon. Jos kenraali VonStapler vain säästää hänen henkensä kertoo hän minne kapteeni Pirk aikoo paeta. Kenraali VonStapler joka on jo tullut itsekseen siihen tulokseen ettei kapteeni Pirk ole lautalla pyytää merirosvokapteenia selittämään. Kuullessaan minne kapteeni Pirk miehistöineen suuntaa kenraali VonStapler komentaa aluksensa irrotettavaksi laiturista

Tyytyväisesti hymyilevän McGuffinin kenraali istuttaa kahleissa Master I:n isoveneeseen yhdessä kenraaliluutnantti Pietille lähetettävän määräyksen ottaa laivue komentoon kenraalin paluuseen asti kanssa. Ilkeästi hymyillen jättää kenraali VonStapler merirosvopäällikön kohtalon adjutanttinsa päätettäväksi.

Fregatti Executor:n komentaja katsoo epäuskoisesti kun fregatti Master I irroittautuu laiturista, suunnaten täysin purjein kohti avomerta. Myöskin fregattiin saapuva luutnantti määräyksineen ei poista kenraaliluutnantti Piettin hämmästystä. Yhden suurimman voiton, mitä Hallinto on saanut merta terrorisoivilta anarkisteilta, edessä kenraali VonStapler jättää taistelukentän määrittelemättömän tärkeän syyn tähden. Ammattiupseerina kenraaliluutnatti Piett hyväksyy komennon, lipututtaen vastauksensa poistuvalle fregatille saamatta viestin perillemenoa kummoisempaa kuittausta. Piett lähettää sanan maajoukoille komennon vaihtumisesta sekä käskee hakea jonkun erikoiskomennuskunnasta kertomaan räjähteiden asennuksesta.

Master I:n tähystäjä havaitsee vielä Lohikäärmeen purjeet horisontissa. Kenraali VonStapler tietää saavansa sluupit kiinni

Executor:n merijalkaven sotilaiden liittyessä taisteluun saadaan merirosvot ajettua pois laitureilta. Erikoiskomennuskunnan komentavan upseerin lähettämä lähetti raportoi räjähteiden asentamisen olevan miltei valmis. Kenraaliluutnatti Piett määrää asteittaisen vetäytymisen Devastator:lle. Jättäen vahvat joukot turvaamaan vetäytymistä sekä suojaamaan erikoiskomennuskunntaa. Erikoiskomennuskunta sekä merijalkaväen loput sotilaat kiirehtivät veneillä tai uiden Executorille, huohottava upseeri raportoi kenraaliluutnantti Piettille sytyttimien olevan viritetyt. Piett määrää laivueen poistumaan lautan läheisyydestä.

Merirosvot seuraavat hämmentyneinä merijalkaväen joukkojen vetäytymistä, he uskovat voittaneensa taistelun. Hilpeä mieliala valtaa merirosvojen sotilaiden mielialan. Mutta kemialliset sytyttimet käyvät, happo syö hitaasti jousta kiinnipitävää sokkaa, joka pian ei kestä jännitystä vaan hajoaa. Jousi iskee, kipinä välähtää, muoviräjähdekilo räjähtää vieden pian mukanaan kaikki ympäröivät räjähteet. Mahtavat vesi- ja tulipatsaat kohoavat koko lautan itäkyljesta, laiturit repeytyvät irti räjähdyksen voimasta. Lautta tärähtelee kuin hirmumyrskyn tai maanjäristyksen kourissa, laivueen ja ilmasota-aluksien vaurioittamat rakennukset romahtavat, ihmiset kaatuvat. Ja pian lautta alkaa kallistua valtavien vesimassojen syöksyessä kellukkeisiin. Miljoonia litroja vettä syöksyy pikajunan voimalla murskaten väliseiniä, katkoen tukevia puulaipioita. Valittaen mahtava lautta nousee lähes pystysuoraan ylös. Leveä kansi natisee suunnattomien voimien koetellessa puun ja teräksen kestävyyttä, mutta nekin taipivat jumalallisten voimien alla, lautta romahtaa, rakennukset repeytyvät irti kannesta. Mahtava puukansi hajoaa sälöiksi kuin tulitikkumalli. Kahdessa osassa lautta painuu pinnan alle, jättäen jälkeensä suunnattomasti rojua. Sekä hyvin uineita merirosvoja jotka ovat juuri täysmittaisia poimittavaksi.

Hallinnon laivueen alukset poimivat kymmeniä merirosvoja merestä. Mutta heistä osa välttää joutumasta vangituksi ajautuen liian kauas etsivistä aluksista tai katsoen paremmaksi jäädä meren armoille kuin antautua Hallinnon joukoille ja joutua tyrmään. Iso ja ilkeä merirosvokapteeni McGuffin nostaa metelin, vaatien palkkiotaan jonka Kenraali VonStapler lupasi. Koko fregatti Executor:n vankiosasto kaikuu laipioon sidotun merirosvon jykevästä bassosta hänen vaatiessa oikeuksiaan. Lopulta kyllästynyt kenraaliluutnatti Piett komentaa miehen raahattavaksi eteensä. Aristokraattinen, upseeriakatemian luokkansa kärkeä edustanut ammattiupseeri katsoo alas kannelle paiskattua merirosvoa. Hymyillen hän lupaa antaa McGuffinille palkintonsa ja vapauttaa hänet. Miehet irroittavat merirosvopäällikön kahleet mutta tarttuvatkin isoon mieheen jonka aseet ovat jo aikoja sitten irroitetut. Merirosvopäällikkö heitetään mereen koko Executor:n miehistön nauraessa.

Taistelun tarkoitus, seuraus ja syy:
Hallinnon tiedusteluelimet ovat jo pitkään raportoineet usein vahvistamattomia huhuja suurisuuntaisista rakennushankkeista joita useissa suuremmissa merirosvosatamissa suoritetaan. Hallinnon vastustajien sekä mustan pörssin kaupan rahoittamat merirosvot rakensivat huhujen mukaan liikkuvia tukikohtia jotka pitäisivät sisällään saaritukikohdan palvelut.
Kahdeksannen strategisen saaristolaivueen valloitettua kenraali Ozzelin johdolla Port Piratesin kapinakaupungin, löysivät kenraali joukot alustavia suunnitelmia suuren kelluvan lautan rakentamiseksi. Tämä lautta olisi ollut suurilta osin riippumaton ulkomaailmasta, omaten tarpeeksi suuret varastotilat muonalle sekä tehokkaan makeanveden tislauslaitteiston matkustajien pitämiseksi hengissä kuukausia.
Ei ole varmaa tietoa siitä kuinka monta lauttaa Hallinno vastustajat ja merirosvot rakensivat. Mutta on luultavaa ettei lauttoja kyetty rakentamaan kuin kourallinen. Niin suuri salassapidettävä rakennushanke on hyvin hankala käytännössä toteuttaa. Mutta monet syrjäiset ulkosaaret sekä rikkaat tukijat mahdollistaisivat lauttojen rakentamisen. Hallinto aloitti suuren tiedusteluoperaation jonka tarkoituksena olisi kerätä tietoja lauttojen rakentamisesta sekä jo valmiiksi saatettujen lauttojen sijaintipaikoista.
Vasta Tortagan taistelussa takaisin kaapatun merirosvoalus Mustan Merihelmen lokikirjasta löytyneen salakirjoitetun ohjeen koodin purettua kykeni Hallinto ensimmäisen kerran paljastamaan yhden lautan purjehdussuunnitelman. Ajaakseen omia etujaan, loistaakseen ylempiensä silmissä päätti kenraali VonStapler olla ilmoittamatta kyseisestä löydöstä Hallinnon sotilasjuntan muille upseereille. Vasta voitokkaan taistelun jälkeen ilmoittaisi itsetyytyväinen kenraali Hallinnolle tulleensa, nähneensä ja voittaneensa. Jos taistelu olisi häviö kykenisi kenraali VonStapler vähättelemään tappiota niin ettei hän menettäisi arvovaltaansa kollegoidensa ja ylempiensä edessä. Jokainen taistelukomennus on riski, mutta kenraali uskoo lujasti strategisen eliittilaivueensa kykyyn tuhota merirosvolautta.
Merirosvolautan tuhoutuminen on iso isku merirosvoille. Isku josta nämä eivät toipuneet "Suureen Merirosvoratsiaan" mennessä. Lautan mukana menetettiin suuria etuja kuten veneveistämöjä, varastoja puuta, ruokaa, juomavettä sekä asevarikon johon lautta kykeni tuottamaan uusia aseita ja ammuksia metallivalimossaan. Suurin osa lautan noin sadasta vakinaisesta asukkaasta saivat joko surmansa taistelussa Hallinnon aluksia vastaan tai jäivät kiinni. Kiinnijääneet tuomittiin pääasiallisesti vankeustuomioihin osallisuudesta merirosvoukseen sekä mustan pörssin kauppaan.

Päätön huomio:
Kapteeni Lokin kohtalo.
Kapteeni Lockin paluu Kapteeni Locki toimi komentavana upseerina rauhoitusoperaatio TPT:ssä. Epäonnekseen, onnistuneen pidätysoperaation jossa vangittiin suurin osa legendaarisen Teilipyör merirosvoaluksen miehistöstä jälkeen kapteeni Locki näyttää törmäävän kuolettavin seurauksin Kapteeni Pirkiin. Kapteeni Lockin kohtalo, sivulla 65, ruudussa neljä. Mutta kapteeni Lock havaitsee ettei päätön meno kannata, ilmestyen takaisin Hallinnon leipiin. Osallistuen merirosvojen lautan taisteluun komentaen Hallinnon ilmasotalaivaa. Tämäkin komennus päättyy epäonnisesti, prototyyppisota-aluksen pudottua mereen merirosvojen onnekkaasta laukauksesta. Hävittyään taistelunsa, menetettyään Hallinnon aivoriihien parhaimman tuotoksen, kapteeni Lock katoaa mangan sivuilta. Liittyen ehkä osaksi merirosvolaiva Lohikäärmeen miehistöä. Kapteeni Lockin paluu, sivulla 224, toinen ruutu vasemmalta katsoen.

Erikoista teknologiaa:
Mobile Suit KantamazortSivu 75. Alarivi, ensimmäinen ruutu.
Operaatio TPT:n aikana Hallinto kokeili Tulevaisuuden Taistelija- projektin kehittämää panssaroitua moottoroitua haarniskaa. ”Mobile Suit Kantamazort” takaa käyttäjälleen suojan vihollisen pienaseiden ja matalakaliiberisten tykkien tulitusta vastaan. Käyttäjän vasen käsi kontrolloi monipiippuista, modernin oloista tuliasetta.
Aseessa on kaksi käyttömoodia, revolverikonekivääri sekä nk. ”haulikkomoodi”, jolloin aseella kyetään ampumaan murhaavan täyslaukauksen kaikista piipuista.
Tuliase on nelipiippuinen mutta sivulla 77, viidennessä ruudussa näemme kuinka käyttäjä puhdistaa aseensa pesät hylsyistä. Jolloin aseen mekanismi pudottaa esille seitsemän käytettyä hylsyä. On luultavaa että asetta on käytetty aikaisemminkin viholliskohteita vastaan sekä on mahdollista että aseen kotelointi, panssarointi tms. mekanismit keräävät hylsyjä. Jolloin asetta on puhdistettava aika-ajoin kun käytetään ”haulikkomoodia”. Revolverikonekiväärinä aseenmekanismit kykenevät poistamaan hylsyt hyvin tehokkaasti.
Voimahaarniskan käyttövoimaksi on valjastettu uudentyyppinen höyrymoottori. Monimutkaiset, pneumaattiset lihaksistot reagoivat käyttäjän liikkeisiin liikuttaen haarniskan ruumiinosia käyttäjän johdon mukaan. Moottoroinnista huolimatta taisteluhaarniska rajoittaa huomattavasti käyttäjänsä liikkumista tehden käyttäjästään kömpelön. Mutta haarniska on tarpeeksi nopea pysyäkseen nopeasti liikkuvan kohteen perässä. Sekä tasaisella alustalla haarniska kävelee sekä juoksee yllättävän nopeasti.
Taisteluhaarniska omaa liikkumattoman pääsuojuksen joka rajoittaa käyttäjänsä kykyä havainnoida ympäristöään. Pääsuojuksen etuosan ritilän saa nostettua tuntemattomalla mekanismilla ylös niin että käyttäjä kykenee kuulemaan komentonsa sekä keskustelemaan joukkojen kanssa. Samoin käyttäjä voi käyttää tätä keinoa lisätäkseen mahdollisuuksiaan havainnoida ympäristöään. Tuolloin käyttäjä altistaen päänsä alttiiksi vihollisen hyökkäyksille.
Kuten aseistettu ja panssaroitu zeppelin, on tämäkin prototyyppi kehitetty terroriaseeksi. Huonosti varustautunut vihollinen ei kykene haavoittamaan taisteluhaarniskaan pukeutunutta soturia. Myöskin taisteluhaarniskan olemus on pelottava sekä sen kantama tulivoima aikanaan huomattavan suuri. Legendaarinen merirosvokapteeni Pirk koitui prototyypin kohtaloksi. Prototyyppi sekä suurin osa Tortagan merirosvokylästä tuhoutuivat kapteeni Pirkin järjestämässä asevarikon räjähdyksessä.

Sivu 223. Kolmas ruutu alarivissä.
Hallinnon mielenkiintoisin asekokeilu. Pienikaliiberisin tykein varustettu, panssaroitu zeppelin.
Hallinnon taisteluzeppeliniHallinnon ilmasotalaivan prototyyppi osallistui hyökkäykseen vasten merirosvojen liikkuvaa tukikohtasaarta. Ilmavirrat haittaavat kiikkerän ilmasota-aluksen tähtäystä, rajoittaen aseen käyttöä tarkkuutta vaativissa ammunnoissa. Mutta liikkumattomien isojen kohteiden kuten vihollisen vallituksien ja puolustuspatteristojen tuhoamiseen kyseinen alus on omiaan. Ilmalaivan gondoli on panssaroitu kestämään pienikaliiberisten aseiden tulituksen. Panssaroitu gondoli on silti hyvin arka raskaampien puolustuspatteristojen kanuunoille. Mutta Hallinnon insinöörit tietävät raskaampien puolustuskanuunoiden tulialan olevan rajoitettu ilmakohteita vastaan.

Ilmasotalaivaa käytettiin tehokkaasti sen ensimmäisessä taistelutehtävässä missä se tuki Hallinnon laivaston aluksien hyökkäystä, moukaroimalla tykeillään tehokkaasti merirosvoaluksen puolustuspesäkkeitä ja estäen niiden tehokkaan käytön.
Alus kykenee osallistumaan lähitaisteluun, kyeten välttämään nopeudellaan ja ketteryydellään kömpelöiden raskaiden aseiden tulen. Tuolloin komentaja ottaa sen mahdollisuuden että vihollisen kiivas tulitus osuisi kaasupalloon. Ilmasotalaiva kykenee aloittamaan hyökkäyksen normaalien kanuunoiden kantomatkan ulkopuolella, suunnaten tykkinsä viistosti alas, antaen painovoiman huolehtia ammuksen toimittamisesta perille. Ilmasotalaivan tulisi pysytellä kiivaimman vihollisen tehokkaan yläsektorin tykinkantaman ulkopuolella taistelukentän yläpuolella suojellen herkkää kaasupalloaan vihollisen vastatoimilta.

Ilmasotalaivan kohtaloksi koitui merirosvopäällikkö Garret McGuffinin käsikanuunan laukaisema harppuuna. Ei ole varmaa miten merirosvot päätyivät tähän poikkeukselliseen kokeiluun varsin poikkeuksellista ja erikoista taistelukonetta kohtaan. Mutta epätoivon siivittämän kokeilun tulos oli voitokas merirosvojen kannalta. Vakavan kaasuvuodon saanut prototyyppi vajosi nopeasti mutta lentäjiensä kontrollissa tehden mahalaskun merirosvolautan läheisyyteen.

Ilmasotalaivan komentaja kapteeni Locki ei ymmärrä komennossaan olleen aseen strategisia ja taktisia merkityksiä. Pyrkiessään varmistamaan komentamansa aluksen täysipainoisen osallistuminen taisteluun sekä varmistamaan kiikkerän asealustan aseiden osumatarkkuuden. Tuolloin hän komensi aluksensa liian matalle altistaen ilmalaivan kaasupallon vihollisen tulitukselle. Kapteeni Lockin puolustukseksi on sanottava ettei kenelläkään ollut tätä taistelua ennen kokemusta lentävistä sota-aluksista. Syystä kapteeni Locki oletti olevansa panssaroidussa gondolissa turvassa eikä uskonut vihollisen kevyemmän aseistuksen aiheuttavan vaurioita alukselleen. I@gon aivoriihen insinöörit eivät kyenneet kehittämään kaasupallolle vihollisen vastatoimikestoista verhousmateriaalia tarpeeksi nopeasti jolloin prototyyppi laukaistiin kenttätestiin vajavaisesti varustettuna

Alustyypit:

Sananen purjelaivojen tyypin määrittämisestä: Hallinnon alukset ovat kaikki aseistettuja sotakäyttöön luotuja laivaston aluksia. Niiden määrittämiseen käytän Britannian Kuninkaallisen laivaston määritelmiä. RN:n määritelmät perustuvat aluksen kantamien kanuunoiden määrään. Jossa alin määritelty alustyyppi, määrittelemätön on 16-18 kanuunaa omaava, kutteri tai sotasluuppi. Suurin määritelty alustyyppi on ensimmäisen tason sotalaiva joka omaa yli 100 kanuunaa, enemmän kuin yhdellä tykkikannella.

Jos en kykene tunnistamaan kanuunoiden määrää käytän hyväkseni yleisempää purjelaivojen tunnistusmenetelmää, pyrkien tunnistamaan aluksen sen takilan - mastojen määrän sekä purjeiden tyypin - mukaan.

Referenssimateriaalina käytän WSOY Fakta Tietosanakirjaa (uudistettu 16.6 2001) sekä Wikipedia vapaata internet-tietosanakirjaa. Aseistettujen aluksien määrittämiseen käytän Wikipediaan ilmoitettua Rating system of the Royal Navy listaa jossa on määritelty Britannian kuninkaallisen laivaston purjelaivaluokat. En ole myöskään purjelaivojen asiantuntija.

Myöskin piirtäjien taiteelliset näkemykset monista purjelaivoista vaihtelevat. Siksi pyrinkin tunnistamaan vain kohtalaisen realistisesti kuvitetut alukset sekä yritän seurata aluksia läpi tarinan. Hyväksyn taiteellisen näkökulman, mutta seuraamieni aluksien tyyppien vaihdokset luetteloin kunkin aluksen kohdalle.

TeilipyörSivu 5. Alin ruutu.
Kapteeni Pirkin alus, Teilipyör.
Teilipyör on siviilialuslistan mukaan sluuppi. Ei sloop-of-war vaikka omaakin yhden tykkikannen sekä kuusi tykkiä. Teilipyör omaa kolme kantta. (Teilipyör aluksen läpileikkaus on sivulla 27)
Alus ei ole vaikuttava näky kuten monet hyvin hoidetut hallinnon tai laillisten kauppiaiden omistavat alukset. Silti Teilipyör on aluksen ensimmäisen upseerin mukaan saarten kuivin. Mikä on saavutus. Teilipyör purjealuksessa on tislain joka tuottaa makean käyttö- ja juomaveden. Valitettavasti tämä nerokas juomaveden tuotantolaite koitui Teilipyör-aluksen kohtaloksi. Aluksen mekaanikon huolimattomuuden tähden haihdutusmenetelmällä toimivan tislaimen höyrypaine nousi mekaanisen höyrynpainesäännöstelijän epäkunnon tähden yli varorajojen. Mikä johti ylipaineen väkivaltaiseen pakoon joka tuhosi tislaimen jäähdyttimen. Tislaimen räjähdys tuhosi Teilipyör-aluksen perän upottaen aluksen. Teilipyör-aluksen hylky makaa Tortagan satama-altaassa yhä tänäkin päivänä.
Aluksen nimestä tunnetaan myös variaatio Telipyör, mutta kyseessä on useiden eri piirtäjien omista näkemyksistä johtuva jatkuvuusvika. Kapteeni Pirkin alus on aina tarkoitettu nimettäväksi nimellä Teilipyör.

Sivu 28. Ensimmäinen ruutu vasemmalta laskien.
WarriorHallinnon Port Covertan satamassa lepäävä purjelaiva on takiloitu kolmimastofregatin tapaan.
Valitettavasti kyseinen purjelaiva on kuvattu niin etten kykene laskemaan aluksen tykkien määrää. Alus on luultavasti juuri ulkosaarilta Port Covertaan palannut fregatti Warrior.

Vettynyt Murmeli, läpileikkausSivu 101. Kapteeni Pirk kaappaa käyttöönsä pienen kalastusveneen.
Vettynyt Murmeli on piirretty kolmimastoiseksi. Takiloitu enemmän kolmimastoisen fregatin tyyliin. Tästä piirroksesta näemme että Vettynyt Murmeli omaa kolme näkyvää tykkiporttia näkyvällä sivullaan. 12 tykkiä asettaa aluksen RN:n listauksen mukaan kutteriksi. Mikä onkin sluuppia raskaammin aseistettu, ehkä nopeampi sekä sluuppia avomerikelpoisempi.
Valitettavasti Vettynyt Murmeli ei selvinnyt ensimmäisestä taistelustaan Hallinnon prototyyppialusta aseistettu purjelaiva Seizer:a vastaan. Hallinnon tiedemiesten jalostamat supertupajumit ahmivat Vettyneen Murmelin puuosia nopeammin kuin miehistö ehti ötököitä surmata. Kalastusalus - sluuppi - Vettynyt Murmeli omaa neljä pientä, kohtalaisen tehokkuuden omaavaa kanuunaa. Mikä on mielenkiintoinen aseistus kalastusalukseksi tituleerattavalle siviilialukselle. Kalastusalukselle loogisesti sopiva aseistus on seitsemän tuuman harppuuna, laukaisinlaitteineen. Muulloin alus on varustettu verkoilla sekä omaa lastinaan suolattua makrillia useamman päivän ajaksi. Aluksen ankkurointi omaa tason 2 ruostumia. Vettynyt Murmeli omaa kolme kantta mutta sluupin läpileikkaukseen ei ole kuvattu varsinaista tykkikantta. On luultavaa että pienet mutta kohtalaisen tehokkaat tykit on sijoitettavissa ulkokannelle. (Vettyneen Murmelin läpileikkaus on sivulla 161)

Sivu 151. Hallinnon aseistettu purjelaiva Seizer.
SeizerSeizer on vastikään valmistunut sotilastelakoilta, saavuttaen merikelpoisuusluokituksen vain hetkeä ennen ensimmäistä taistelutehtäväänsä. Eriävät taiteelliset näkemykset Hallinnon aseistetusta purjelaiva Seizerstä haittaavat aluksen luokan tunnistamista.
Seizer omaa moottorijärjestelmän joka laajamittaisessa käytössä antaisi Hallinnolle edun tuulista riippuvaisia rikollisia vastaan. Kyseinen moottorijärjestelmä on prototyyppiasteella, aiheuttaen ongelmia Seizerin ensimmäisellä taistelutehtävällä kun moottorijärjestelmä ylikuumeni valtaustaistelun aikana. Ilmeisesti moottorijärjestelmä kyettiin jäähdyttämään niin että muutamia sivuja myöhemmin aluksen komentava upseeri Kenraali Von Stapler saattoi määrätä moottorit käynnistettäväksi.
Hallitus hävisi taistelun taistelukentälle ilmaantuneen merirosvoalus Lohikäärmeen kummallisten matkustajien hyökkäyksen aiheutettua Seizer:n hallittavissa olleen vuodon. Pelastaakseen Hallinnon prototyyppialuksen komensi Kenraali Von Stapler aluksen takaisin Port Covertaan. Oletan Hallinnon prototyyppialus Seizer olevan jonkintasoinen fregatti tai nopea sloop-of-war.

Merirosvoalus LohikäärmeSivu 172. Mainitaan ensimmäisen kerran, merirosvoalus Lohikäärme.
Merirosvoalus Lohikäärme on kaksimastoinen priki. Kanuunoiden määrää en kykene laskemaan joten RN:n luokitus jääköön puuttumaan. Lohikäärme osallistuu Vettyneen Murmelin sekä Hallinnon aseistetun purjelaiva Seizer väliseen taisteluun. Hallinnon aluksen ammuttua Lohikäärmettä kanisterilla joka sisälsi hallinnon tiedemiesten kehittämiä puutuholaisia oli lähellä ettei Lohikäärme kokenut Vettynyt Murmelin kohtaloa. Mutta pelastus löytyy kapteeni Pirkin miehistön kokin kalakeiton muodossa. Keitto paljastuu niin maanmainion vatsantäytteen lisäksi toimivan myös tehokkaana hyönteismyrkkynä. Biologisen aseen vaurioittama Lohikäärme suuntaa korjauksia varten merirosvolautalle. Lohikäärme välttää täpärästi Hallinnon neljännen strategisen saaristolaivueen hyökkäyksen merirosvolauttaa kohtaan. Se seuraa sluuppi Tappajahaita tämän miehistön tavoitellessa tarunhohtoista aarresaarta.

Sivu 183. Alin ruutu.
Merirosvojen liikkuva tukikohtaMerirosvojen liikkuva tukikohtasaari. Kyseinen saari toimii merirosvojen turvasatamana jossa on kohtuullisen turvallista korjata aluksia. Tai hankkia uusia miehistönjäseniä. Myöskin turvasataman salaperäisistä ja tunkkaisista juottoloista on mahdollista löytää väyliä muuttaa "sosialisoitu" omaisuus kiliseviksi kultarahoiksi.
Turvasatama tarjoaa merirosvoaluksien miehistöille paljon mahdollisuuksia päästä eroon päiväpalkastaan tai osuuksistaan ryöstösaaliista. Mainittujen juottoloiden, tietynlaisen maineen omaavien naisten ja miesten sekä monenlaisia palveluksia tarjoavien majoitustilojen lisäksi keinotekoiselta saarelta löytyy koko maailman ensimmäinen pelihalli.

TappajahaiSivu 213. Kolmas ruutu ylhäältä laskien.
Sluuppi Tappajahai. Muuttuukin sivulla 244 kaksimastoiseksi prikiksi. Aseiden määrää en kykene laskemaan tästäkään kuvasta.

Sivu 243. Toinen ruutu alarivissä.
Master IHallinnon aseistettu purjelaiva Master I.
Arvio perustuu, samassa kuvassa kauemapa näkyvän fregatti Devastatorin hahmoon. Master I ja Devastator ovat saman luokan aluksia, eikä niissä ole suuria fyysisiä eroavaisuuksia. Devastatorin määritän nelimastoiseksi fregatiksi. Arvioin tämän suuren aluksen sota-alus luokituksen käyttäen hyväkseni RN:n listausta. Käyttäen hyväkseni aluksen suhteellista kokoa päättelen aluksen olevan RN:n luokituksen mukaan kolmannen tason fregatti.

Rosa de los Vientos, Tuulten RuusuSivu 271. Koko ylin ruutu.
Rosa de los Vientos, tai Tuulten Ruusu. Legendaarinen merirosvoalus joka purjehti Hallinnon lipun alla. Legendan mukaan Tuulten Ruusu oli aavelaiva joka lumosi kauneudellaan epäonniset merimiehet, ryöväten aluksien lastit. Kauniit, muodokkaat, naishahmoiset runko reliefit ovat syy aavelaivan legendaan. Tuulten Ruusu omaa kolme mastoa, kaksi tykkikantta. 30 tykkiä yhteensä.
Tuulten Ruusu on kolmimastoinen fregatti. RN:n järjestyksen mukaan kyseinen alus on viidennen tason fregatti. Vaikka viides taso vaatiikin 32 tykkiä voin kuvitella Tuulten Ruusun omaavan ainakin kaksi tykkiä keulassa.

Sivu 298. Toinen ruutu ylhäältä laskien.
Hallinnon Illusion-purjealusHallinnon aseistettu purjealus Illusion sekä nimeämätön hallinnon alus joka on sijoittunut kyljittäin kohti katsojaa ovat kolmimastoisia sotasluuppeja. Tunnistamaton Illusionin sisaralus omaa seitsemän tykkiporttia näkyvällä kyljellään. Antaen hallinnon tyypillisen kolmimastoisen sotasluupin aseistukseksi ainakin 14 kanuunaa.
Voin kuvitella Hallinnon aseistettu purjealus Illusionin sekä sen tuntemattoman sisaraluksen omaavan kaksi keulaan asetettua pienitehoista kanuunaa jolloin alukset täyttävät määritelmän sloop-of-war. Illusion sekä sen sisaralus toimivat pareittain nopeana iskuvoimana jonka aseistus on tarpeeksi riittävä tuhoamaan heikommin varustettuja merirosvoaluksia joiden nopeusvalttiin nopeat sotasluupit kykenevät vastaamaan.

Treasure Sivu 298. Toinen ruutu ylhäältä laskien.
Uppoava tunnistamaton merirosvolaiva on takilaltaan kuin priki. Lähden olettamuksesta ettei kyseistä merirosvoalusta ole rakennettu pääasiallisesti sotakäyttöön. Jolloin rahtilaivalle on sopiva priki tyyppinen takilointi. Rungoltaan alus vaikuttaa leveälle rahtialukselle eikä siinä ole nopean sota-aluksen sulavia linjoja. Omaa ainakin yhden tykkikannen, kanuunoiden määrä on tuntematon.

Maud Sivu 312. Koko sivu.
Kyseisellä sivulla esiintyy Kapteeni Prikin alus Maud.
Maud omaa 12 tykkiä yhdellä tykkikannella. Alus omaa kolme mastoa ollen takiloitu parkkiksi. Aseistuksen puolesta RN:n listaus tekee Maud-purjelaivasta kutterin.

Takaisin artikkelisivulle

tätä sivustoa ylläpitää Anime- ja mangayhteisö Kupoli ry
tietoa - sivukartta - rekisteriseloste